Valuta:

Fresh-hair.nl Fresh-hair.com Fresh-hair.de

Welkom bij Fresh-hair.nl

Klachtenprocedure

Mocht u een klacht hebben over de levering, kwaliteit, hoedanigheid van het product of iedere andere klacht, dan verzoeken wij u dit kenbaar te maken via het contactformulier of per email.

Alle klachten zullen door Fresh-hair.nl serieus in behandeling worden genomen. Daarnaast is uw klacht voor ons aanleiding om na te gaan of wij onze dienstverlening kunnen verbeteren. U ontvangt een schriftelijke (via brief of email) ontvangstbevestiging van het binnenkomen van uw klacht. Binnen tien werkdagen nadat wij de klacht in behandeling hebben genomen ontvangt u schriftelijk (via brief of email) of telefonisch bericht van de uitspraak.